دستور لسانی روحانی برای اجرای برنامه ششم کافی نیست اگر اجرا نکنند با وزرا و دولت برخورد قانونی خواهیم کرد گزارش نظارتی 6 ماه مجلس از کارنامه اجرای برنامه ششم دولت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت همه برنامه ششم را اجرا کند نه گزینشی، گفت: مجلس گزارش نظارتی 6 ماه خود را درباره اجرای برنامه ششم را ارائه خواهد کرد.

ادامه مطلب

view:75 منبع: فارس - 1 سال پیش