دستور بازداشت ۶۸ نفر دیگر در ترکیه به اتهام ارتباط با کودتای نافرجام این کشور

ترکیه حکم بازداشت ۶۸ نفر دیگر را به اتهام ارتباط با کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ صادر کرد.

ادامه مطلب

view:13 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش