دستور انسداد معابر "غيرمجاز" کوله‌بران در 4 استان مرزي صادر شد

خبرگزاري آريا - هيئت وزيران آيين نامه ساماندهي مبادله در بازارچه هاي غيررسمي موقت مرزي را ابلاغ کرد و بر اين اساس مديريت 8 بازارچه‌ي مرزي جديد به گمرک ايران واگذار شده و نيروي انتظامي بايد نسبت به انسداد معابر غير مجاز اقدام نمايد.

ادامه مطلب

view:3374 منبع: آریا - 1 سال پیش