دستورالعمل پرداخت بدهی های بیش از ۵۰ میلیون تومان میزان اعلام نشده است

رئیس کمیسیون هماهنگی بانک های دولتی خراسان شمالی گفت: با توجه به اینکه بانک صادرات بدهی های تا 50 میلیون تومان سپرده گذاران موسسه میزان را تسویه کرده است اما هنوز هیچ دستورالعملی بابت پرداخت بدهی های بیش از 50 میلیون تومان اعلام نشده است.

ادامه مطلب

view:139 منبع: دانا - 1 سال پیش