در هر ساعت چند طلاق در کشور ثبت می‌شود؟

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه فاصله ازدواج و طلاق به ۳ سال رسیده است، گفت: در هر ساعت ۱۹ طلاق در کشور ثبت می شود.

ادامه مطلب

view:169 منبع: تعامل - 1 سال پیش