در لحظات سقوط هواپیمای برزیلی چه گذشت

یکی از این دو خدمه رعایت توصیه همیشگی در هنگام سقوط هواپیما را علت زنده ماندنش دانست.

ادامه مطلب

view:38 منبع: شفاف نیوز - 5 ماه پیش