در صورت عدم فروش هواپیما به ایران متضرر می شویم

«کریستین شرر» مدیر اجرایی هواپیمایی «ای.تی.آر» هشدار داد در صورتی که نتواند طبق قرارداد به ایران هواپیما بفروشد، این شرکت متحمل «خسارت جدی» خواهد شد.

ادامه مطلب

view:7 منبع: ویستا - 3 ماه پیش