در سوگ هجرت مردی که نگران ایران بود

ایران را از عمق جان دوست داشت و دلش نگران حال و آینده ایران بود؛ و تا آخرین روزها که تن رنجور شده‌اش توان داشت، برای ایران و مسائل مختلفش فکر کرد، نوشت، مصاحبه کرد، کانال تلگرامی‌اش را به‌روز کرد

ادامه مطلب

view:11 منبع: فرارو - 5 ماه پیش