در زمین ترامپ بازی نمی کنیم تصمیم گیری درباره برجام فراتر از هیات نظارت است موشکهایمان را از دست نمی دهیم

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا را اقدامی دشمنانه و خصومت آمیز علیه ایران خواند و گفت:‌ برجام بنا نبود دشمنی آمریکا علیه ایران را کاهش دهد.

ادامه مطلب

view:65 منبع: جنوب نیوز - 10 ماه پیش