در زمان حاضر مهمترین و پیچیده ترین خط ریلی کشور در حال اجراست تکمیل خطوط ریلی سه مرکز استان در مراحل پایانی است

ترابر نیوز: معاون وزیر راه و شهرسازی راه آهن رشت - قزوین را در زمان حاضر مهمترین و پیچیده ترین خط ریلی در حال اجرا در کشور عنوان و خاطرنشان کرد: این مسیر در کریدور ریلی شمال - جنوب کشور است و ادامه آن به آستارا می رود و بدین ترتیب می توانیم شاهد تحول در زمینه حمل بار ، مسافر و تبادل نه تنها در ایران، بلکه در اروپا و آسیا باشیم.

ادامه مطلب

view:15 منبع: ترابر نیوز - 3 ماه پیش