در خوشه صنعتی فرش و گلیم ایلام همه چیز قرار است، بشود!

سایت خبری - تحلیلی ایلامی ها روز دوشنبه 19 مهرماه در یادداشتی به قلم یاسر بابایی با عنوان در خوشه صنعتی فرش و گلیم ایلام همه چیز قرار است، بشود! به تجزیه و تحلیل دلایل عدم موفقیت اجرای طرح خوشه فرش در این استان پرداخته است.

ادامه مطلب

view:61 منبع: ایرنا - 1 سال پیش