در جنگ اقتصادی با دشمن هستیم جامعه به همراهی بیشتر مسئولان نیاز دارد

استاندار اصفهان تاکید کرد: امروز در جنگ اقتصادی با دشمن قرار داریم و مسئولان شهری باید وحدت و همدلی بین مردم را تقویت کنند تا از این جنگ به سلامت عبور کنیم.

ادامه مطلب

view:31 منبع: ایلنا - 5 ماه پیش