در جلسه همدستان بابک‌زنجانی چه‌گذشت؟ زنجیره‌ای از افراد نقش داشتند قاضی: از تحریم برای بردن مال مردم سوءاستفاده کردید متهم: در زمان تحریم حمل نفت کمک به نظام محسوب می‌شد

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی با حضور متهمان، وکلای آنها، نماینده دادستان و وکلای وزرات نفت در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب برگزار شد.

ادامه مطلب

view:64 منبع: آفتاب - 1 سال پیش