در اصفهان انتظار مدارس کپری نداشتیم

استاندار اصفهان گفت: در اصفهان انتظار مدارس کپری نداشتیم اما وقتی به اصفهان آمدم متوجه شدم در برخی نقاط اصفهان هم چنان مدارس کپری و آفتابی وجود دارد.

ادامه مطلب

view:61 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش