در "ما هشت نفر" چه گذشت؟

جلسه نقد کتاب، ما هشت نفر، با حضور جمعی از اصحاب قلم و ادب و رزمندگان دفاع مقدس و مدافعین حرم بر گذار شد.

ادامه مطلب

view:29 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش