دریافت عوارضی در آزاد راه قزوین - زنجان ممنوع فیلم

با دستور دادستان عمومی و انقلاب قزوین، دریافت عوارض در آزاد راه قزوین - زنجان ممنوع شد. - منبع خبر: واحد مرکزی خبر دسته بندی خبر: دانش

ادامه مطلب

view:47 منبع: قطره - 8 ماه پیش