درگزشت بازیگر پرکار سینما بر اثر سرطان

دنیس آکیاما بازیگر پرکار سینِما در اثر عوارض بیماری سرطان از دنیا رفت.

ادامه مطلب

view:14 منبع: افکار - 4 ماه پیش