درک مشترک افغانستان و جمهوری آذربایجان از مسائل منطقه

سفیر افغانستان در باکو معتقد است افغانستان و جمهوری آذربایجان از مسائل منطقه ای درک مشترک داشته و جهت حل آنها با یکدیگر همکاری می کنند.

ادامه مطلب

view:164 منبع: آران نیوز - 1 سال پیش