دردسر سکوت در برابر آزار دختر مسافر

سکوت پسر مسافر در مقابل آزار و اذیت شیطانی دختر جوان، او را به دردسر انداخت. تحقیقات برای یافتن راننده شیطان صفت ادامه دارد.

ادامه مطلب

view:52 منبع: تی نیوز - 3 ماه پیش