دردسر آقای فوتبالیست با انتشار تصویر خصوصی

اشتراک یک عکس در صفحه اینستاگرام فوتبالیست مشهور، خسارتی چهارصد هزار پوندی برای او به همراه داشت.

ادامه مطلب

view:50 منبع: فرارو - 5 ماه پیش