دردسر آقای فوتبالیست با انتشار تصویر خصوصی

اشتراک یک عکس در صفحه اینستاگرام فوتبالیست مشهور، خسارتی چهارصد هزار پوندی برای او به همراه داشت.

ادامه مطلب

view:72 منبع: فرارو - 9 ماه پیش