دردسرهای خرید خودروهای صفر برای مردم!

فروش خودروهای صفر سراسر ایراد یکی از مشکلات مهم مردم با شرکت های خودروسازی است که متأسفانه هنوز راه چاره ای برای آنها پیدا نشده است.

ادامه مطلب

view:72 منبع: فردا - 8 ماه پیش