دردسرهای خاموشی های برنامه ریزی شده شرکت توزیع برق

مدیرعامل آتشنشانی کرمانشاه گفت :خاموشی های برنامه ریزی شده شرکت توزیع برق موجب افزایش دو تا سه برابری عملیات نجات محبوس شدگان در آسانسور شده است.

ادامه مطلب

view:24 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش