درخواست مددجویان از کمیته امداد اینترنتی شد

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با سفر به کرمانشاه در نشست معاونان و مدیران کمیته امداد این استان حضور یافت.

ادامه مطلب

view:17 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش