درخواست عمو قناد برای آموزش مسائل جنسی

مجید قناد درباره لزوم آموزش‌ ایمنی جنسی به کودکان در رسانه و اینکه تلویزیون تا چه میزان خود را موظف می‌داند مسائل آموزشی را پررنگ‌تر به کودکان آموزش دهد مطالبی را بیان کرد.

ادامه مطلب

view:80 منبع: فرارو - 1 سال پیش