درخواست علنی آمریکا از ارتش ونزوئلا برای انجام کودتا!

وزیر خارجه آمریکا در جدیدترین نمونه نقض حاکمیت سایر کشورها به دست مقامات این کشور، ارتش ونزوئلا را به طور رسمی و آشکارا تشویق به کودتا علیه دولت مادورو کرد.

ادامه مطلب

view:56 منبع: ویستا - 8 ماه پیش