درخواست عجیب یک هوادار پرسپولیس از برانکو

در پایان نشست برانکو یکی از هواداران پرسپولیس دوان دوان خود را به سرمربی این تیم رساند و خواسته عجیبی از او داشت.

ادامه مطلب

view:38 منبع: فردا - 4 ماه پیش