درخواست افزایش دوباره قیمت روغن داده شد افزایش 200 تومانی قیمت برنج در بازار

رئیس اتحادیه بنکداران، برنج و حبوبات گفت: قیمت برنج ایرانی از 8هزار تومان تا حدود 13 هزار تومان متغیر است که این قیمت به مرغوبیت انواع برنج بستگی دارد.

ادامه مطلب

view:22 منبع: ایلنا - 4 ماه پیش