درخشش دانش آموزان گلستانی در جام کشوری کتاب

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کلاله از درخشش دانش آموزان کلاله ای در جام باشگاه های کتاب خوانی کشور خبر داد.

ادامه مطلب

view:55 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش