درحال اجرابودن ۳۲ طرح بهداشتی درمانی در کوهدشت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ازدرحال اجرا بودن ۳۲ طرح بهداشتی درمانی در کوهدشت خبرداد.

ادامه مطلب

view:17 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش