دربند 55 سال قبل عکس

عکسی تاریخی از محله دربند تهران در سال 1340 را مشاهده میکنید.

ادامه مطلب

view:117 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش