درباره "مغزهای کوچک زنگ زده"

ساخته‌های قبلی هومن سیدی همگی برای مخاطب جذابیت داشته است؛ خصوصاً که سیدی فیلم به فیلم در کارش پیشرفت کرده به نظر می‌رسد این اتفاق در فیلم جدیدش به اوج برسد. بدون شک ساخته جدید سیدی از هم اکنون کنجکاوی زیادی را برای تماشاگران ایجاد کرده است. نقش‌های بازیگران فیلم بسیار متفاوت از کار‌های قبلی آن‌ها و از نقاط قوت اصلی فیلم است.

ادامه مطلب

view:85 منبع: فرارو - 10 ماه پیش