درآمد جشنواره ساندنس بالا رفت منافع اقتصادی برای منطقه

درآمد جشنواره ساندنس در سال ۲۰۱۸ به نسبت سال پیش از آن ۲۶ درصد بالا رفت.

ادامه مطلب

view:17 منبع: بولتن نیوز - 3 ماه پیش