دختر 15 سـاله توسط برادر 27 ساله اش در حمام سلاخی شد !

بلای هولناکی که پسر 27 ساله بر سر خواهر کوچکش آورد ؛ او تازه از حمام بیرون آمده بود - عیسی ملودینادو پس از دستگیری اعتراف کرده که خواهر 15 سـاله اش هر بار مدت زمان طولانی در حمام می ماند و این موضوع باعث عصبانیتش شده است. به همین خاطر او را در حمام با 53 ضربه چاقو کشته است.متهم پس از دستگیری راهی زندان فلوریدا شده است. پدر و مادر این پســر می گویند: این دو همیشه بر سر زمان حمام رفتن دعوا داشته و جر و بحث می کردند. منبع خبر: نوداد دسته بندی خبر: حوادث

ادامه مطلب

view:20 منبع: قطره - 5 ماه پیش