دختر 10 ساله ای که قهرمان یک زندگی است تصاویر

دختر 10 ساله چینی که با فوت پدرش و رفتن مادرش، از دو برادر کوچک خود مراقبت می کند تبدیل به سوژه رسانه ها شده است.

ادامه مطلب

view:26 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش