دبیر فدراسیون پاسخ علیرضا منصوریان را داد

سرمربی تیم استقلال تهران دیروز بعد از باخت به صنعت نفت آبادان صحبت های تندی را علیه محمد رضا ساکت دبیر فدراسیون فوتبال مطرح کرد.

ادامه مطلب

view:85 منبع: 598 - 1 سال پیش