دایی: آقایان خود را پشت‌سر مردم پنهان می‌کنند تا زمانی که تیم‌ها ورزشگاه اختصاصی و حق پخش نداشته باشند، در همین حد می‌مانیم

سرمربی تیم فوتبال سایپا، گفت: دو سال قبل با دست خط خودم نامه نوشتم و گفتم شکایت و هیچ اقدام دیگری نخواهم کرد اما آقایان خود را پشت سر مردم قایم می‌کنند.

ادامه مطلب

view:66 منبع: فارس - 1 سال پیش