داورزنی: والیبال ایران الگوی توسعه در جهان است

رئیس فدراسیون والیبال گفت: از والیبال ایران در فدراسیون جهانی و کنفدراسیون آسیا به عنوان الگوی توسعه یاد می کنند و این افتخار برای ایران است.

ادامه مطلب

view:190 منبع: کاپ - 1 سال پیش