دانشگاه اراک توسعه پژوهش کاربری را در دستور کار دارد

به گزارش ایرنا، سعید حمیدی روز پنجشنبه در دومین همایش بنیاد مردمی حامی توسعه دانشگاه اراک، افزود: اکشوردر عرصه اقتصادی، زیست محیطی، کمبود منابع آبی و موضوعات اجتماعی با مسائلی مواجه است که گره گشایی از این مشکلات و پاسخ به نیازهای جامعه در گرو مشارکت اصحاب اندیشه و علم در کانون های دانشگاهی و پژوهشی است.وی اظهارداشت: چهار پژوهشکده دانشگاه اراک در بخش های مختلف فعالیت پژوهشی دارندکه سویه فعالیت های این ... منبع خبر: جماران دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:26 منبع: قطره - 4 ماه پیش