دانشگاه آزاد پرچم‌دار تمدن اسلامی است

قربانی گفت: امیدواریم که دانشجویان دانشگاه آزاد به عنوان پرچم‌دار تمدن اسلامی حرکت کنند.

ادامه مطلب

view:18 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش