دانشجوی فعال، قدرت موج آفرینی بالایی در اختیار دارد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هر دانشجوی فعال ، یک رسانه کامل جهانی است و قدرت موج آفرینی بالایی در اختیار دارد.

ادامه مطلب

view:19 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش