دانشجوی بسکتبالیست کرمانی نایب قهرمان آسیا شد

محسن عابدی، دانشجوی کرمانی در قالب تیم پسران دانشگاه پیام نور عنوان نایب قهرمانی چهارمین دوره مسابقات قهرمانی بسکتبال ۳ در ۳ دانشجویان آسیا را بدست آورد.

ادامه مطلب

view:17 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش