دام زنده در حال خروج از مرزهای کشور است نرخ هر کیلو دام زنده سبک 22 هزار تومان

یک مقام مسئول از خروج دام از مرزهای غربی کشور خبر داد و گفت:با ادامه این روند نرخ گوشت با نوساناتی در بازار روبرو خواهد شد.

ادامه مطلب

view:19 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش