دامن‌زدن به نارضایتی‌ها در درون نظام موجب بروز مجدد ناآرامی‌ها می‌شود باید از بازی کردن در پازل دشمن پرهیز کرد

وزیر اطلاعات دامن زدن به نارضایتی‌ها را شیوه دشمنان دانست و گفت: باید از بازی‌کردن در پازل دشمن پرهیز کرد چرا که ممکن است دامن‌زدن به نارضایتی‌ها در درون نظام موجب بروز مجدد حوادث و ناآرامی‌ها شود.

ادامه مطلب

view:39 منبع: فارس - 10 ماه پیش