داماد ترامپ به اتهامات پاسخ گفت

جراد کوشنر داماد ترامپ اسناد و جزئیات مربوط به دفاع از خود در برابر اتهام ارتباط با دیپلمات های روسی در ایام انتخابات را تحویل کنگره داد.

ادامه مطلب

view:118 منبع: فرارو - 1 سال پیش