داستان زندگی کاپیتان حادثه سانچی عکس

مجید قصابی اروجی، مردی که بارها در توفان‌های سهمگین دریا گیر افتاده است، اما زنده و سالم به وطن بازگشته اما انگار داستان سانچی و مجید جور دیگری رقم خورده است

ادامه مطلب

view:69 منبع: تیتر 1 - 10 ماه پیش