دادگستری: اظهارات بقایی خلاف واقع است دستگاه قضایی نسبت به این موضوعات بی تفاوت نخواهد بود

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اظهارات حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق خلاف واقع است، این قبیل از اظهارات علاوه بر داشتن وصف مجرمانه موجبات تشویش اذهان عمومی و به نوعی تضعیف ارکان حاکمیتی نظام است.

ادامه مطلب

view:80 منبع: جنوب نیوز - 1 سال پیش