دادستان کل کشور: بعید است حکم اعدام "بابک زنجانی" تخفیف یابد مهم تر از اعدام مشخص شدن وضعیت بدهی های اوست

دادستان کل کشور گفت: حکم اعدام بابک زنجانی در در دیوان عالی کشور نهایی و قطعی شده و بعید است که این حکم تخفیف یابد.

ادامه مطلب

view:128 منبع: انتخاب - 1 سال پیش