دادستان کل کشور: بعید است حکم اعدام "بابک زنجانی" تخفیف یابد

بابک زنجانی در در دیوان عالی کشور نهایی و قطعی شده و بعید است که این حکم تخفیف یابد.

ادامه مطلب

view:162 منبع: نامه نیوز - 1 سال پیش