خیانتی که عاملان دشمن در داخل به اسلام می کنند تاریخی است لازمه تقریب مذاهب دیپلماسی اسلامی است

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی:رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه باید گفت در داخل کشور کسانی هستند که آب در آسیاب دشمن می ریزند و آتش اختلاف افکنی را شعله ور تر می کنند.این جریان ها اسلام تشدد و اختلاف را به جهان معرفی می کنند.

ادامه مطلب

view:155 منبع: قم فردا - 1 سال پیش