خوراکی هایی که برای بهبود زخم ها مناسب هستند

همه ما گاهی در بدنمان زخم هایی ایجاد می شود؛ بریدن دست با چاقو، خراش ناحیه ای از پوست بدن در اثر زمین خوردن و یا اصطکاک با سطوح زبر و یا حتی زخمهای ناشی از انجام اعمال جراحی و بیماریهای خاص.

ادامه مطلب

view:33 منبع: تیتر 1 - 9 ماه پیش